Fuzzy
Belgian Golden Strong Ale

Fuzzy

Italia 9.00%
Audace
Belgian Golden Strong Ale
Holy Monk(ey)
Belgian Golden Strong Ale

Holy Monk(ey)

Italia 7.70%
Flavia
Belgian Golden Strong Ale

Flavia

Italia 7.60%
Ceci n’est pas une Mela
Belgian Golden Strong Ale Fruit Beer
Donna Summer
Belgian Golden Strong Ale
Chimay 150
Belgian Golden Strong Ale

Chimay 150

Belgio 10.00%
Quis Ut Deus
Belgian Golden Strong Ale
Goldie
Belgian Golden Strong Ale Honey Beer

Goldie

Italia 7.50%
La Bestemmia
Belgian Golden Strong Ale
Martellina
Honey Beer Belgian Golden Strong Ale

Martellina

Italia 7.30%
Cheritra
Belgian Golden Strong Ale

Cheritra

Italia 8.00%